Akçakoca Bilgisidir - www.akcakoca.bilgisidir.com - Bilgi Kaynağınız
bilgisidir.com
 
ana sayfa
akcakoca .bilgisidir.com
Akçakoca Otelleri    Akçakoca Motelleri
Akçakoca Restaurantları    Akçakoca Turları
 
Akçakoca  
akcakoca_1.jpg

Akçakoca'nın 1934 yılından önceki adı AKÇAŞEHİR' idi. Bu nedenle tarihi kaynaklarda Akçakoca adı yerine Akçaşar, Akçaşehir adı geçmektedir. Türklerin bu bölgeye yerleşmesinden çok önceki dönemlerde de bu kasaba Bolu'nun bir iskelesi olarak vardı. Kara ulaştırmasının çok güç şartlarda yapıldığı bir dönemde deniz ulaştırması büyük önem taşıyordu ve ulaştırma deniz yoluyla gerçekleştiriliyordu. Bu nedenle de o dönemlerden yakın dönemlere kadar Akçakocalıların en büyük geçim kaynağı deniz ulaştırmacılığı idi. Akçakoca'nın tarih öncesi çağlarına ait dönemdeki yapılan çalışmalar: mevcut bilgilerin yetersiz oluşu nedeni ile tam olarak bilinmemektedir. Hitit dönemine ait bilgilerde yetersizdir.
Bu nedenle bu dönemler hep karanlıkta kalmıştır. İncelediğimiz kaynaklar, Akçakoca ve çevresi ile ilgili tarihi hep Bithynialar ile başlatılmaktadır. Tarih süreci içinde Bolu ve çevresi ve Akçakoca'da Romalıların, Bizanslıların, Selçukluların ve Osmanlıların eserlerine rastlamaktayız. Bu eserlerin bazıları günümüze kadar gelmiştir.
Tarihte Trak Boğazı denilen İstanbul Boğazı'nın doğusu Anadolu Trakyası olarak bilinmektedir. Bolu, Anadolu Trakyası'nın doğusunda yer almaktadır. Bu bölgeye, yerleşen kafilelere oranla Bebrisya ve Bitinya adları verildiği gibi, Bolu çevresi ve Kuzey- Batı Anadolu?ya Bithynia denmektedir. Bolu'nun en eski adı Bitinyum idi. Daha sonraki dönemlerde Bitinyum adı Kladyopolis (Cloudiopolis) olarak değişmiştir.
Genellikle Bitinya'nın deniz kıyılarında yerleşmeyi tercih eden Bebrislerin, Bitinyenlerden olmadığı bilinmektedir. Ünlü ozan Homoresun Truva savaşlarını anlatan destanlarında Bebrislerden hiç söz etmemesi de Bebrislerin Trak kökenli olmadıklarının bir kanıtı sayılır. Önceleri Çanakkale çevresinde krallık kuran Bebrisler Karadeniz'de Akçakoca ve Karadeniz Ereğlisi çevresinde yerleşmişlerdir. Bebris'ler bir Frik boyudur. Bitinya krallığının kurucusu Bias'tır. Bias'ın ölümü üzerine Zipitis, Bitinya'nın ikinci kralı oldu. Bu dönemde Karadeniz Ereğli'sinin adı Heraklia'dır. Heraklia, krallıkla yönetiliyordu. Bitinyalılara karşı düşmanca davranıyorlardı. Zipitis M.Ö. 298-297 yıllarında Heraklia üzerine yürüdü ve Herakliayı zaptetti. Bu dönemde Akçakoca ve çevresi ormanlarla kaplı bir yerdi. Halk göçebe bir düzen içinde derme çatma kulübe ve çadırlarda yaşıyorlardı. Bu bölge, daha uygar bir düzen kuran Bitinyalılar için cazip görünüyordu. Zipitis, doğa olanaklarından yana zengin, insan emeğinden yana fakir olan bu geniş alanda kendi adına bir şehir kurdu. Dia veya Diapolis adları, Akçakoca'nın bilinen en eski adıdır. Diapolis, Zeüs'ün kenti anlamına da gelmektedir. Dia, Grekçe ve Latincede "arasından ayırmak" ya da "iki parçaya ayırmak" anlamlarına gelmektedir. Akça sözcüğünün ışıkla ilgisi vardır. Pisidya tarihi ile ilgili kaynaklarda ve rastlanan Pisidya haritalarında Dia veya Diapolis adları yer almaktadır. Bir başka kaynağa göre ise Akçakoca?nın ilk adı Tospolis idi. Şarl Teksiyenin Küçük Asya adlı kitabında Akçaşehir'in adı Tospolis olarak geçmektedir. Makedonya kralı Büyük İskender, İran hükümdarı III. Daraya karşı Asya seferini açtığı zaman, Bitinyalılar la Heraklialılar savaş halinde idi. (Bolu Salnamesi, 1338, s.224) Bitinyaya bağlı Akçakoca ile Ereğli arası devamlı savaşların yapıldığı bir bölgedir. Bölge daha sonra Büyük İskender'in himayesine girdi. İskender'in Babilde ölmesi üzerine, bölge önce komutanlarından Antigonun ve daha sonra da Lazirmarkın eline geçti. Sezar, Pontosu zaptederek Roma İmparatorluğuna kattı.
Böylece Bitinya, Romalıların Anadolu'daki beş eyaletinden biri oldu. Roma İmparatorluğu M.S. 395 yılında ikiye ayrılınca Akçakoca bölgesi, merkezi İstanbul olan Doğu Roma İmparatorluğuna katıldı.
 
akcakoca_2.jpg

Doğuda Zonguldak; Alaplı ilçesi ile hudut olan Kocaman Deresinden, Batıda Melenağzı ile Kocaeli-Karasu ilçesi hududu arasında bulunur. İlçe 462 kilometrekarelik bir alana sahiptir. Bu alanın 200.000 dekarlık kısmı fındık bahçesi, 100.000 dekarlık bölümü sebzelik ve diğer tarım ürünlerinin oluşturduğu alan, 180.000 dekar civarında ise ormanlık ve açık alandır İlçe 8 mahalle ve 43 köyden oluşmaktadır. Köylerin 5 tanesi Gümüşova ve Çilimli ilçelerine, 4 köy ise Kocaali İlçesine, 3 köyde Alaplı ilçesine yakın olduğundan ekonomik yönden bu ilçelere bağlı görülmektedir. Düzce merkez ilçesine 39 Km. uzaklıktadır.
İlçe Batı Kara Deniz sahil kuşağındadır. 30 km' lik bir sahil şeridi, kilometrelerce uzanan kumluk ve doğal plajlarla doludur.
Kent ise Sapak adı verilen Düzce-Ereğli asfaltının Akçakoca'ya saptığı yerden Ceneviz kalesi denen en batıdaki uca kadar 7 kilometreyi bulan uzun bir çarşı gibidir. Aşağı ve Yukarı Mahalle ile Hacı Yusuflar ve Kapkirli mahalleleri Akçakoca'nın en eski yerleşim birimleridir. Bu dört mahalle Divan-ı Keramettin adıyla bilinen eski Akçakoca'yı temsil ederler. İlçe sınırları içinde 43 köy bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 463 kilometrekaredir. Kasaba ise 300 hektarlık bir alana yerleşmiştir. Güneyde Kaplandede (1168 m), Orhan dağları (905), doğuda Kurugöl sapağı (1066 m) ve Tonton Tepesi (1150 m) dir. Güneyde: Düzce merkez ilçesi ve konuralp ilçesi, Batıda Kocaali, Doğuda Ereğli ilçeleri arasında 1050 km 2 yüzölçümüne sahiptir.
Ilıman deniz ikliminin hakim olduğu ilçe, iklim bakımından Karadeniz ve Marmara Bölgesi arasında geçiş özelliği göstermektedir.
Genellikle Batı Karadeniz iklimi etkisi altındadır. Türkiye'nin sıcaklık bakımından en ılıman bölgesindedir. Yıllık ortalama sıcaklık 13,6 derecedir. En düşük sıcaklıklara Aralık ve Mart ayları arasında rastlanır. Bilgede şiddetli donmalara rastlanmaz.
Akçakoca'da hakim rüzgar kış aylarında lodos, Mayıs-Haziran aylarında karayel, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında poyraz olup, Temmuz-Ağustos aylarında rüzgar hızları diğer aylara oranla daha azdır.
Gökyüzünün güneşlilik oranı yüzde olarak değişmektedir. 1990 yılı meteoroloji istatistiklerine göre; Temmuz %55, Ağustos %62, Eylül %51 oranında gökyüzü güneşle geçmiştir. Bu oran Aralık ayında %15?e düşmektedir. Yağış Her mevsimde yağışlı bir iklim görülür. Yağışlar genellikle sonbaharda, hatta kış aylarında diğer mevsimlere göre daha fazla düşer. Akçakoca'da en fazla yağış alan aylar; Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak aylarıdır. Bu aylarda çoğunluk kar ve karla karışık yağmur yağar. Kar uzun süre kalmaz. Ilık rüzgarın etkisiyle erir. Yağışların %60'ı bu aylara rastlar.
 
   
Kaynak:  
   

© 2009